Latest NewsWorkshop

Freelancing Introduction Presentation 2022

আত্মকর্মসংস্থানে আউটসোর্সিং এবং ফ্রিল্যান্সিং মোঃ আল মাসুদ ফাউন্ডার এবং সি.ই.ও আইটি ভ্যানিলা   আলোচ্য বিষয়সমূহ আউটসোর্সিং কি?                                                                             …

Read article